Reserva la teva habitació
Escollir dates
-
Ocupants
2
Distribueix les persones per habitació
Adults
2
Nens
0
Bebes
0
Adults
2
Nens
0
Bebes
0
Adults
2
Nens
0
Bebes
0
Afegir Habitació
Codi descompte
Escollir dates
-
Ocupants
2
Distribueix les persones per habitació
Adults
2
Nens
0
Bebes
0
Adults
2
Nens
0
Bebes
0
Adults
2
Nens
0
Bebes
0
Afegir Habitació
Codi descompte
Reservar
Esdeveniments

Celebra la teva reunió, congrés o celebració al Guitart Central Park Aqua Resort****. El nostre hotel a Lloret compta amb sales equipades per qualsevol esdeveniment. Contacta'ns!

Superfície
Mín 25 Màx 500
Sala Palas Atenea 414
Superfície 414 m2
Dimensions (m)
Banquet 320
Cocktail 420
Imperial 100
Conferència 450
Escola 325
Forma de U 100
Sala Marina 204
Superfície 204 m2
Dimensions (m)
Banquet 100
Cocktail 150
Imperial 70
Conferència 160
Escola 150
Forma de U 70
Sala Gym Master 150
Superfície 150 m2
Dimensions (m)
Cocktail 150
Conferència 150
Escola 150
Forma de U 70
Imperial 70
Sala Costa Brava 65
Superfície 65 m2
Dimensions (m)
Cocktail 75
Imperial 25
Conferència 50
Escola 25
Forma de U 25
Loading
Fet